Pomorskie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

w Gdańsku- laboratorium dydaktyczno - badawcze

(projekt unijny ZPORP, numer projektu: Z/2.22/I/1.3.1/066/04)

 

 

 

Wypadki drogowe stanowią poważny, współczesny problem społeczno-ekonomiczny. W Polsce szacuje się, że bezpośrednie koszty  wypadków drogowych wynoszą ponad 12 mld PLN, co stanowi około 2,7% PKB. Oznacza to, że każda działalność prewencyjna na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) jest działalnością o bardzo wysokim wskaźniku efektywności ekonomicznej.

Więcej…